021-91300510

تماس رایگان

ریپیر کردن دیتابیس از ssh

نحوه ریپیر کردن mysql از طریق ssh

ریپیر کردن دیتابیس از ssh

نحوه ریپیر کردن mysql از طریق ssh

توجه داشته باشید Mysql server باید در حال اجرا باشد.
با استفاده از دستور زیر می توانید وضعیت آن را بررسی نمایید:

/etc/init.d/mysql status

اکنون با استفاده از دستور زیر به دیتابیس login میکنیم.

mysql> mysql –u databaseusername –p database password databasename

اکنون دیتابیس مورد نظر که مشکل دارد را بصورت زیر انتخاب می نماییم:

mysql> use databasename;

حال با استفاده از دستور زیر بررسی می نماییم که آیا table مورد نظر مشکل دارد یا خیر:

mysql> check table tablename;

اگر پس از اجرای دستور مقدار NULL به عنوان خروجی قرار گرفت یعنی table خراب است در غیر اینصورت مشکلی ندارد.
در صورتی که table مشکل داشت برای تعمیر آن از دستور زیر استفاده می نماییم:

mysql> repair table tablename;

اکنون table شما تعمیر میشود.

همچنین میتوانید با استفاده از دستورات زیر در محیط اصلی ssh اعمال optimize , check و repair را یکباره روی کل table ها انجام دهید.

برای repair :
mysqlcheck -u username -p –auto-repair dbanem
برای optimize
mysqlcheck -u username -p –optimizedbanem
برای check
mysqlcheck -u username -p –checkdbanem
…………………………
mysqlcheck -u da_admin -p –auto-repair –all-database

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 14 August 2016 دیدگاه 4 ابونتو , دایرکت ادمین , سنتوس , سی پنل , وب سرور

دیدگاه خود را بنویسید