021-91300510

تماس رایگان

دستور انتقال فایل و پوشه های موجود در لینوکس

دستور انتقال فایل و پوشه های موجود در لینوکس

یکی از مشکلات اساسی دستور mv این است که اگر پوشه ای از قبل موجود باشد باقی اطلاعات را جایگزین اطلاعات قبلی نمی کند و بجای Replace کردن اررو  Directoy Not Empty را نشان میدهد.

که برای انتقال اطلاعات و جایگزینی فایل های جدید در پوشه های قدیمی و موجود میتوانید از دستور زیر استفاده کنید.
rsync -av oldadress newadress
همچنین در صورتی که بخواهید اطلاعات پوشه ای که میخواهید جابجا شود هم پاک شوند از دستور زیر استفاده کنید
rsync -av –delete oldadress newadress

در این روش تمامی اطلاعات پوشه oldadress به پوشه newadress کپی می شوند و در صورت موجود بودن فایل replace میشوند.
مجتبی حیدری –جوان سرور

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 28 April 2015 دیدگاه 4 سیستم عامل , وب سرور

دیدگاه خود را بنویسید