021-91300510

تماس رایگان

در آوردن ای پی بلاک شده در سی پنل

در آوردن ای پی بلاک شده در سی پنل

در آوردن ای پی بلاک شده در سی پنل

ابتدا وارد سی پنل خود می شوید. پس از آن به بخش ConfigServer Security & Firewall می روید.

در آوردن ای پی بلاک شده در سی پنل

 

وارد فایروال (csf – ConfigServer Firewall) – CSF خود شوید و در قسمت deny ip ، آی.پی های بلاک شده لیست شده است.

در آوردن ای پی بلاک شده در سی پنل

در اینجا لیست آی پی های بلاک شده را میبینید.

در آوردن ای پی بلاک شده در سی پنل

بفرض مثال آی پی 94.242.243.94 بلاک شده است. برای در آوردن از حالت بلاک آن را انتخاب میکنیم مانند تصویر زیر :

در آوردن ای پی بلاک شده در سی پنل

پس از پاک کردن آی پی گزینه Change را میزنید و در آخر گزینه Restart CSF + Ifd

حمید محمدی – جوان سرور

 

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 6 November 2015 دیدگاه 4 سی پنل , سیستم عامل

دیدگاه خود را بنویسید