021-91300510

تماس رایگان

حل مشکل لینک ۴۰۴ وردپرس در NginX انجین ایکس

حل مشکل لینک ۴۰۴ وردپرس در NginX انجین ایکس

در وردپرس هرگاه شما از وب سرور آپاچی استفاده می کنید و یک permalinks دلخواه ایجاد می کنید mod_rewrite درون htaccess هاست ایجاد می شود ولی در وب سرور nginx باید تنظیمات را به صورت دستی در فایل کانفیگ وارد نمایید .
جهت انجام این عمل فایل کانفیگ مربوط به هاست را باز می کنیم :

nano /usr/local/directadmin/data/users/javanserver/nginx.conf

در بالا به جای javanserver ، نام کاربری هاست مربوطه را وارد نمایید

در صفحه باز شده در جایی که پورت ۸۰ مربوط به دامین مورد نظر فراخوانی شده ، به آخرین خط قبل از بسته شدن اولین تگ server رفته و عبارت زیر را در آنجا جایگذاری نمایید :

location / {
 # try_files $uri $uri/ =404;
 try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
 }

کار تمام است Ctrl+X زده و دستور y را وارد نمایید، اکنون برای تغییرات نیاز هست وب سرور انجینکس را ریستارت نمایید تا تنظیمات اعمال گردد:

service nginx restart
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 19 September 2016 دیدگاه 4 انجین اکس , وب سرور

دیدگاه خود را بنویسید