حل مشکل افزونه سوپرکش بعد از انتقال هاست

021-95119945

تماس رایگان

حل مشکل افزونه سوپرکش بعد از انتقال هاست

در صورتی که بعد از انتقال هاستتون برای استفاده از افزونه سوپر کش به مشکل خورید

ابتدا فایل wp-config.php را ویرایش کنید

مسیر جدید افزونه سوپر کش را ویرایش کنید به هاستتون برید و ادرس جدید افزونه رو نوار ادرس بردارید

define( 'WPCACHEHOME', '/home/****/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/' ); //Added by WP-Cache Manager

سپس فایل wp-cache-config.php درون پوشه public_html/wp-content را نیز ویرایش کنید

و ادرس جدید افزونه را وارد در این قسمت وارد کنید

define( 'WPCACHEHOME', WP_CONTENT_DIR . "/plugins/wp-super-cache/" ); //Added by WP-Cache Manager
$cache_path = '/home/****/public_html/wp-content/cache'; //Added by WP-Cache Manager

مجتبی حیدری

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۱۵ تیر ۱۳۹۵ دیدگاه 2 سی پنل , وب سرور

Comments are closed.