021-91300510

تماس رایگان

حل مشکل افزونه سوپرکش بعد از انتقال هاست

حل مشکل افزونه سوپرکش بعد از انتقال هاست

در صورتی که بعد از انتقال هاستتون برای استفاده از افزونه سوپر کش به مشکل خورید

ابتدا فایل wp-config.php را ویرایش کنید

مسیر جدید افزونه سوپر کش را ویرایش کنید به هاستتون برید و ادرس جدید افزونه رو نوار ادرس بردارید

define( 'WPCACHEHOME', '/home/****/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/' ); //Added by WP-Cache Manager

سپس فایل wp-cache-config.php درون پوشه public_html/wp-content را نیز ویرایش کنید

و ادرس جدید افزونه را وارد در این قسمت وارد کنید

define( 'WPCACHEHOME', WP_CONTENT_DIR . "/plugins/wp-super-cache/" ); //Added by WP-Cache Manager
$cache_path = '/home/****/public_html/wp-content/cache'; //Added by WP-Cache Manager

مجتبی حیدری

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 5 July 2016 دیدگاه 4 سی پنل , وب سرور

دیدگاه خود را بنویسید