021-91300510

تماس رایگان

حل مشکل آی پی دادن سنتوس بعد از deploy

حل مشکل آی پی دادن سنتوس بعد از deploy

اگر شما یک سرور مجازی با سیستم عامل CentOS نسخه 6 داشته باشید بعد از ست کردن آی پی هیچگونه تغییری را در شبکه مشاهده نخواهید کرد.

ت که سیستم عامل CentOS 6 به یک device manager جدید به نام udev مجهز شده است

و این device manager کارت شبکه شما را بعد از انتقال به عنوان eth1 شناسایی میکند چون مک آدرس تغییر کرده

برای حل مشکل به طریق زیر باید اقدام کنید:

فایل زیر رو ویرایش کنید.
nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

که خروجی به شکل زیر خواهد بود البته مک آدرس ها برای شما متفاوت خواهد بود
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.

# PCI device 0x15ad:0x07b0 (vmxnet3) (custom name provided by external tool)
SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, DRIVERS==”?*”, ATTR{address}==”00:50:56:bc:00:45″, ATTR{type}==”1″, KERNEL==”eth*”, NAME=”eth0″

# PCI device 0x15ad:0x07b0 (vmxnet3)
SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, DRIVERS==”?*”, ATTR{address}==”00:50:56:bc:00:46″, ATTR{type}==”1″, KERNEL==”eth*”, NAME=”eth1″

خوب حالا باید subsystem اول رو از فایل حذف کنیم ، پس قسمت زیر رو از فایل پاک کنید یعنی این خط رو جذف کنید.

# PCI device 0x15ad:0x07b0 (vmxnet3) (custom name provided by external tool)
SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, DRIVERS==”?*”, ATTR{address}==”00:50:56:bc:00:45″, ATTR{type}==”1″, KERNEL==”eth*”, NAME=”eth0″

حالا باید در subsystem دوم عبارت NAME=”eth1″ را به NAME=”eth0″ تغییر بدید و مک آدرس مربوطه رو کپی یا یادداشت کنید

سپس باید مک آدرس جدید رو که کپی کردیم در تنظیمات کارت شبکه وارد کنیم که به صورت زیر عمل میکنیم

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

که آدرس قبلی رو از جلوی عبارت HWADDR پاک کنید و مک آدرس جدید رو وارد کنید

فایل تنظیمات رو ذخیره کرده و جارج بشید برای اعمال تغییرات هم سیستم رو یک بار ریست کنید.

مجتبی حیدری جوان سرور

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 17 March 2015 دیدگاه 4 سنتوس , سیستم عامل , وب سرور

دیدگاه خود را بنویسید