021-91300510

تماس رایگان

آموزش ایجاد فیلتر برای ایمیل در سی پنل

آموزش ایجاد فیلتر برای ایمیل در سی پنل

در برخی موارد ممکن است که بخواهید رفتار خاصی با برخی از ایمیل ها صورت گیرد که در این صورت میتوانید مطابق با آموزش زیر برای آن یک فیلتر ایجاد نمایید.(اختصاصی کردن ایمیل)
برای این کار در منوی mail روی email filters کلیک کنید.
 نکته : (این مورد در قالب های قدیمی تر CPanel برابر با Account Level Filtering بوده است.)http://learn.mihanwebhost.com/hashemzadeh/cpanel/f1
جلوی اکانت موردنظر manage filters را زده تا وارد لیست فیلتر های موجود شوید.
 http://learn.mihanwebhost.com/hashemzadeh/cpanel/f2
دراین صفحه میتوانید برای ایجاد فیلتر رویCreate a new filter کلیک کنید.
 http://learn.mihanwebhost.com/hashemzadeh/cpanel/f3
توضیحات زیر را میتوانید در تصویر بعدی اعمال نمایید.
عنوان فیلترخود را در فیلد اول وارد نمایید.این متن به حروف حساس است.
در بخش دوم  تصویر در اولین منو کشویی هدر مورد نظر خود را وارد کنید.
مثال from :فیلتر ها بر روی ارسال کننده ایمیل اعمال گردد.
در منوی کشویی دوم نوع اعمال متن بر روی فیلتر را انتخاب میکنید.
مثال : Ends with  متن هدر انتخاب شده با متنی که ما وارد میکنیم پایان یابد.(مثلا google.com برای ایمیل هایی که مربوط بهgoogle است)
گزینه های مهم در این منو:
Equals:
متن مطابق با الگوی وارد شده
Matches regex:
موارد مشابه الگوی منطقی وارد شده
Contains:
موارد شامل الگوی وارد شده
Begins with:
مواردی که با الگوی وارد شده شروع شوند.
در قسمت سوم نیز میتوانید رفتاری که باید بر روی فیلتر اعمال شود را انتخاب نمایید.
مثلا در این کادر با انتخاب redirect to email میتوانید ایمیل هایی که با الگوی انتخابی شما تناسب دارند را به یک ایمیل دلخواه ریدایرکت نمایید.
 http://learn.mihanwebhost.com/hashemzadeh/cpanel/f4
 روی  create  کلیک کنید.
حمید محمدی – جوان سرور
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 6 June 2016 دیدگاه 4 سی پنل , وب سرور

دیدگاه خود را بنویسید