021-91300510

تماس رایگان

آموزش رفع محدودیت دانلود فایل ها با پسوند های mp3 , mp4 و …

آموزش رفع محدودیت دانلود فایل ها با پسوند های mp3 , mp4 و …

گاها دیده شده است که برخی از پسوند های رایج ، با مشکل دانلود مواجه شده اند. به منظور برطرف کردن این مشکل مطلب آموزشی زیر را مطالعه و استفاده نمایید.

آموزش برطرف ساختن محدودیت دانلود فایل

اطلاعات زیر را در فایل .htaccess هاست خود قرار داده تا مشکل دانلود پسوند های ذکر شده ، رفع گردد .

AddType application/octet-stream mp3
AddType application/octet-stream ogg
AddType application/octet-stream avi
AddType application/octet-stream wmv
AddType application/octet-stream 3gp
AddType application/octet-stream mp4
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 1 November 2016 دیدگاه 4 کنترل پنل

دیدگاه خود را بنویسید