021-91300510

تماس رایگان

آموزش دستور پاک کردن VPS در virtualizor

آموزش دستور پاک کردن VPS در virtualizor

آموزش دستور پاک کردن VPS در virtualizor

دستور پاک کردن VPS در virtualizor

سیستم virtualizor برای سهولت و تسریع عملیات دارای دستور لینوکسی هست .

Vitualization

دستور حذف VPS

برای حذف سرور مجازی در ssh دستور زیر را اجرا کنید:

/usr/local/emps/bin/php /usr/local/virtualizor/cli/deletevps.php VPSID [OPTIONAL]noprompt

توضیحات مربوط به دستور بالا :

VPSID  : این گزینه شماره سرور مجازی هست که پنل و سیستم virtualizor به هر سرور مجازی اختصاصی میدهد که در پنل جلوی هر سرور هک شده است.

noprompt : این کزینه برای حذف کردن سریع و بدون سوال است که یک گزینه دلخواه هست میتوانید وارد نکنید.

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 29 November 2016 دیدگاه 4 مجازی ساز , مقاله

دیدگاه خود را بنویسید