کد نمایش حجم پوشه در لینوکس

کد نمایش حجم پوشه و فایل در لینوکس

دوتا ار کاربردی ترین دستورات لینوکس که دانستن آنها برای هر شخصی که با لینوکس کار می کند لازم است رو در این مطلب توضیح می دهم. دستوری که اندازه یک پوشه را نشان می دهد « du » و دستوری که فضای خالی دیسک را نمایش می دهد« df » می باشد. تمامی ا
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ دیدگاه 1 سیستم عامل , وب سرور ادامه مطلب