پهنای باند در virtualizor

پهنای باند استفاده شده در virtualizor

میزان مصرف پهنای باند در virtualizor

برای اینکه از میزان مصرف پهانی باند در کنترل پنل virtualizor مطلع شویم باید مطابق تصاویر زیر عمل کنیم : سرور اصلی :   سرور مجازی :  
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۱۶ آذر ۱۳۹۵ دیدگاه 1 مجازی ساز , مقاله ادامه مطلب