مشاهده تعداد هسته های CPU

مشاهده تعداد هسته های CPU در سرور لینوکس

مشاهده تعداد هسته های CPU در سرور لینوکس برای مشاهده تعداد هسته های اختصاص یافته به سرور مجازی لینوکس می توانید ار دستور زیر استفاده کنید cat /proc/cpuinfo | grep processor -c
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۲۳ آذر ۱۳۹۵ دیدگاه 1 سیستم عامل ادامه مطلب