سرور ویندوز

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز برای اتصال به سرور از طریق Remot Desktop connection مراحل زیر را دنبال فرمایید : ابتدا مسیر Start--->Run---> Remot Desktop connection و سپس گام اول : گام دوم : نکته *در صورتی که قبلا با یوزنام دیگری وارد شده اید مانن
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۱۱ آذر ۱۳۹۴ دیدگاه 1 ویندوز ادامه مطلب