ریست کردن پسورد نیوک

رمز ادمین نیوک از phpmyadmin

تغییر رمز ادمین

آموزش تغییر رمز ادمین نیوک از phpmyadmin

رمز ادمین نیوک از phpmyadmin
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ دیدگاه 1 وب سرور ادامه مطلب