انواع ریدایرکت کردن

آموزش ریدایرکت اطلاعات یک آدرس به آدرسی دیگر

آموزش ریدایرکت اطلاعات یک آدرس به آدرسی دیگر

 ریدایرکت یا منتقل کردن اطلاعات یک آدرس به آدرسی دیگر ریدارکت به معنای راهنمایی به مکان جدید است. در اینترنت، ریدارکت Redirect مترادف است با انتقال بازدیدکننده به مکان جدید. به عبارت دیگر هر زمان شخص یا نرم افزاری به آدرسی وارد شود که
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ دیدگاه 1 سی پنل , وب سرور ادامه مطلب