انحصاری کردن ایمیل در سی پنل

آموزش ایجاد فیلتر برای ایمیل در سی پنل

در برخی موارد ممکن است که بخواهید رفتار خاصی با برخی از ایمیل ها صورت گیرد که در این صورت میتوانید مطابق با آموزش زیر برای آن یک فیلتر ایجاد نمایید.(اختصاصی کردن ایمیل) برای این کار در منوی mail روی email filters کلیک کنید.  نکته : (این مور
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ دیدگاه 1 سی پنل , وب سرور ادامه مطلب