اضافه کردن یوزر سرور مجازی ویندوز 2003

اضافه کردن یوزر ویندوز سرور

ساختن یوزر جدید در ویندوز سرور

اضافه کردن یوزر ویندوز سرور
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۸ خرداد ۱۳۹۵ دیدگاه 1 وب سرور , ویندوز ادامه مطلب