پیام تسلیت درگذشتگان واقعه پلاسکو

جوان سرور ضمن پاسداشت اقدامات دلیرانه مجموعه آتش نشانی در حادثه ساختمان پلاسکو این واقعه را تسلیت عرض می نماید.

پیام تسلیت درگذشتگان واقعه پلاسکو

مقام معظم رهبری :
حادثه­ ی دردناک آتش­ سوزی و فروریختگی ساختمان در مرکز شهر مایه­ اندوه و تأسف و نگرانی عمیق اینجانب است.
شهامت و فداکاری آتش ­نشانانی که در عملیات نجات مردم، خود دچار حادثه­ ی خطیر شده و در حال فداکاری متعهدانه به امتحانی دشوار گرفتار آمده ­اند، دل را از تحسین و تمجید و نیز از نگرانی و اندوه، آکنده میسازد.
جوان سرور ضمن پاسداشت اقدامات دلیرانه مجموعه آتش نشانی در حادثه ساختمان پلاسکو، بدینوسیله شهادت قهرمانانه تعدادی از پرسنل شجاع و خدوم آن مجموعه را تسلیت عرض می نماید.