صفحه اصلی - جوان سرور

ارسال نشدن ايميل هنگام استفاده از سرويس اینترنت بعضی از ISP ها

ارسال نشدن ایمیل از ای اس پی شاتل

تعدادی از سرويس دهندگان بدلايلی اقدام به تغيير پورت SMTP استاندارد (TCP 25) نموده اند و چون جهت ارسال ايميل احتیاج به اين مي باشد که ISP مربوطه نيز سرویس SMTP را با پورت استاندارد پشتيباني نمايد و در برنامه ها بطور تنظیمات پيش فرض پورتTCP 25تعريف گرديده،  این مشکل به وجود مي آید. جهت رفع اين مشکلاز پورت هایSMTPجايگزين استاندارد TCP 587  و  TCP 465 در تنظيمات برنامه مورد استفاده بجای پورت TCP 25 استفاده نماييد.

سایر آموزش ها
آیا سرویس خاصی نیاز دارید ؟ مشـاهده پلـن ها و قیمـت ها
نماد اعتبار